திறமையான மாணவர்களுக்கான விஷேட நிகழ்ச்சி

 

ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி எய்து தற்போது எட்டு, ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான விஷேட செயற்திட்டமொன்றை வாமி கல்விப் பிரிவு மேற்கொண்டு வருகின்றது.

கொழும்பு, கண்டி, காலி, மூதூர் மற்றும் கம்பஹா ஆகிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த திறமையான மாணவர்களைத் தெரிவு செய்து மாதாந்த நிகழ்ச்சிகளை வெற்றிகரமாக நடாத்தி வருகின்றது.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)