ஸவூதி தமாமிமிலிருந்து எழுத்தாளர் வருகை

 

தமாமைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்துல்லாஹ் அல்லஃபூன் என்ற எழுத்தாளரும் தாமாம் வாமி காரியாலயத்தைச் சேர்ந்த முஹம்மத் பின் அப்துர் ரஹ்மான் அல்முஃனி என்பவரும் இலங்கை வாமி காரியாலயத்துக்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டனர். கடந்த 12ஆம் திகதி முதல் 15 ஆம் திகதி வரை இலங்கையில் இருந்த இவர்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டனர்.

வாமி நிறுவனத்தினால் கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல்களின் நம்பிக்கையாளர்களுக்கான விஷேட நிகழ்ச்சியிலும் வாமி அங்கத்துவ அமைப்புகளுக்கான நிகழ்ச்சியிலும் கல்விப் பிரிவு நடாத்தும் திறமையான மாணவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டு சொற்பொழிவாற்றினார்.

அத்துடன் வாமி உத்தியோகஸ்தர்களுடன் கலந்துரையாடியதோடு அவர்களுக்கான நிழச்சியொன்றையும் ஏற்பாடு செய்து நடாத்தினார்.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)