“இஜாஸா” சான்றிதழ் வழங்கும் வைபம்


அல்குர்ஆனைகிராஅத் ஹப்ஸ்முறையில் ஓதவும் அதனை பிறருக்கு ஓதிக்கொடுக்கவும் அனுமதி வழங்கும் இஜாஸாஎனப்படும் சான்றிதழ் வழங்கும் வைபம் அண்மையில் வாமி நிறுவனத்தில் இடம்பெற்றது. இவ்வைபவத்தில் மூன்ற பேர் சான்றிழ்களைப் பெற்றனர்.

இவ்வைபவத்தில் அகில இலங்கை ஜம்இயதுல் உலமா தலைவர் அஷ்ஷைய்க் ரிஸ்வி முப்தி, அதன் செயலாளர் அஷ்ஷைய்க் எம்.எம்.ஏ. முபாரக், நீதிபதி மக்கி முஹம்மத் மற்றும் பல முக்கியஸ்தர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

இவ்வைபவம் வாமி நிறுவன பணிப்பாளர் உஸ்தாத் உமர் இத்ரீஸின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)