“நபியவர்களது சமூக வாழ்வு” - ஒரு நாள் கருத்தரங்கு

நபி (ஸல்) அவர்களது சமூக வாழ்வு என்ற தொனிப்பொருளில் ஸீரதுன் நபி தொடர்பான ஒரு நாள் கருத்தரங்கு மார்ச் 17 ஆம் திகதி மருதானை தபால் தலைமைய காரியாலயத்தின் கேட்போர்கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

இக்கருத்தரங்கு உஸ்தாத் எம்.ஏ.எம். மன்ஸூர் மற்றும் அஷ்ஷைய்க் எஸ்.ஏ.கே. அப்துர் ராஸிக் ஆகியோரால் நடாத்தப்பட்டது. இதிலே ஆண்கள், பெண்கள் உட்பட சுமார் 130 பேர் கலந்துகொண்டனர். காலை 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இக்கருத்தரங்கு மாலை 6 மணி வரை இடம்பெற்றது.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)