தஃவா சுற்றுலா

வாமி நிறுவனத்தின் தஃவாப் பிரிவு இரண்டு நாள் தஃவாச் சுற்றுலா ஒன்றை மார்ச் 31 மற்றும் ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதிகளில் வெற்றிகரமாக நடாத்தி முடித்து. இச்சுற்றுலா அஷ்ஷைய்க் ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபிழின் தலைமையில் வாமியின் பிரதிப் பணிப்பாளர் கலாநிதி எச்.எல்.எம். ஹாரிஸின் வழிகாட்டலில் குருநாகல் பிரதேசத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது. சமூகங்களுக்கிடையிலான சக வாழ்வை கட்டியெழுப்புதல்என்ற தொணிப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு விரிவுரைகள், கலந்துரையாடல்கள், சந்திப்புகள் போன்றன இடம்பெற்றன.

தல்கஸ்பிடிய பிரதேச பௌத்த பிக்குமார் மற்றும் மாற்று மத கல்வியலாளர்களுடனான சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது. இதிலே முஸ்லிம் அலுவல்கள் திணைக்கள பணிப்பாளர் அஷ்ஷைய்க் வை.எல்.எம். நவவி, ஆசிரியர் எம். சாஜஹான் மற்றும் சகோதேரர் அப்துல்லாஹ் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு கருத்துக்களைப் பரிமாரினார்கள். அத்துடன் புத்தகங்களும் வழங்கப்பட்டன.

அதேவேளை, மாற்று மத சகோதர்களுடன் எவ்வாறு நல்ல முறையில் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியொன்றும் பொதுகர ஜும்ஆ பள்ளிவாசலில் அப்பிரதேச மக்களுக்கு இடம்பெற்றது.

அத்துடன் தெல்லியாகொன்ன பிரதேச உயர்தர மாணவ, மாணவிகளுக்கான கருத்தரங்கு ஒன்று இடம்பெற்றது. இதனை அஷ்ஷைய்க் யூ.கே. றமீஸ் ”ஆளுமையை எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்ளலாம்” என்ற தலைப்பில் நடாத்தினார்.

மேலும் தெரிவுசெய்யப்பட்ட சில மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)