பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளுக்கான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சி

வாமி நிறுவனத்தினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் மத்திய நிலையங்கள் என்பவற்றின் சிறந்த பரிபாலனத்துக்கான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சி ஒன்றை வாமி நிறுவனம் கடந்த ஒக்டோபர் 11ஆம் திகதி நடாத்தியது.

குருநாகல், தெல்லியாகொன்ன கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் மேற்படி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் நிருவாகிகளும் ஏனைய பள்ளிவாசல் நிருவாகிகளுமாக 80 பேர் கலந்து பயன்பெற்றனர்.

வாமி நிர்மாணப் பிரிவு பொறுப்பாளர் சகோதர்ர் எம்.ஏ. இஸ்ஸதீனின் அறிமுகவுரையத் தொடர்ந்து சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவதில் பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகளின் பங்கு எனும் தலைப்பில் கொழும்பு ஜம்இயதுல் உலமா கிளையின் தலைவர் அஷ்ஷைய்க் யூஸுப் முப்தி சிறப்புரையாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளுக்கும் பள்ளிவாசல் இமாம்களுக்குமிடையிளான தொடர்பு எனும் தலைப்பில் குருநாகல் ஜம்இயதுல் உலமா கிளையின் தலைவர் அஷ்ஷைய்க் மன்ஸுர் தப்லீகி உரையாற்றினார்.

இறுதியாக வாமி சார்பாக நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு செய்த அஷ்ஷைய்க் ஷாபி, கலந்துகொண்டோருடன் கலந்துரையாடல் ஒன்றில ஈடுபட்டார்.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)