இஸ்லாமிய சட்டத்தின் இலக்குகள்


சகமால உலகில் சட்சைக்குரிய விடயமாக மாறியுள்ள இஸ்லாமிய சட்டங்கள் பற்றிய ஆழமான தெளிவை வழங்கும் நோக்கில் இஸ்லாமிய சட்டத்தின் இலக்குகள்என்ற தலைப்பில் செயலமர்வொன்றை வாமி நிறுவனம் நடாத்தவுள்ளது.

விரிவுரை, கலந்துரையாடல், கேள்வி பதில் அமர்வுடன் கூடிய இச்செயலமர்வு எதிர்வரும் பெப்ரவரி 9 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை காலை 8.30 முதல் மாலை 5.30 வரை நடைபெறவுள்ளது. இதனை உஸ்தாத் எம்..எம். மன்ஸூர் நடாத்தி வைப்பார். இதில் கலந்துகொள்ள விரும்புவோர், தமது பெயரையும் தொ.பே. இலக்கத்தையும் 0710469933 என்ற இலக்கத்துக்கு பெப்ரவரி 6ஆம் திகதிக்கு முன்னர் ளுஆளு மூலம் அனுப்பி வைக்குமாறும் வரையறுக்கப்பட்ட ஆசனங்களே காணப்படுவதனால் செயலமர்வு கட்டணமான ரூபா 600 ஐ வாமி நிறுவனத்தில் செலுத்தி பதிவு செய்துகொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். இச்செயலமர்வு ஆண்களுக்கு மாத்திரமே நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.


Islamic_Law_Seminar

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)