வாமி தம்மாம் காரியாலய உயர் அதிகாரிகளின் வருகை

வாமி நிறுவனத்தின் கிழக்குப் பிராந்திய பொறுப்பாளரான ஸவூதி அரேபிய கலாநிதி ஸஈத் பின் அஹ்மத் அல் உவைஸ் தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட மூன்று நாள் விஜயம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அண்மையில் மேற்கொண்டனர். இக்குழுவில் ஸவூதி தம்மாம் நீதிமன்ற தலைவரும் நீதிபதியுமான அஷ்ஷைய்க் இப்ராஹிம் பின் நாஸர் இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அத்துடன் உஸ்தாத் முன்ஸிர் அலி அல் முஹ்தம், உஸ்தாத் ஸலாஹ் பின் இப்ராஹிம், உஸ்தாத் அப்துல்லாஹ் பின் முஹம்மத் அல் அஜ்யான், உஸ்தாத் ஜமால் பின் இப்ராஹிம் மற்றும் உஸ்தாத் முஹம்மத் பின் அஹ்மத் அல் உவைஸ் ஆகியோர் இக்குழுவில் காணப்பட்டனர். 

  
blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)