ஸூரா கஹ்ப் தப்ஸீர் Sura Kahf Tafseer (Tamil) Class (Audio)

இலங்கை வாமி நிறுவனத்தால் நடாத்தப்படும் தப்ஸீர் வகுப்பின் ஒலிப்பதிவு. தப்ஸீர் வகுப்பு இலங்கையின் பிரபல தப்ஸீர் அறிஞர் உஸ்தாத் மன்சூர் அவர்களால் நடாத்தப்படுகிறது. (MP3 Audio) இந்த MP3 ஓடியோக்களை Whatsapp மூலம் பெற விரும்புவோர் உங்கள் இலக்கத்தை கீழ்வரும் இலக்கத்துக்கு WhatsApp மூலம் அனுப்பவும் +94777204898

இந்த வகுப்பின் அடுத்த பாகங்களும் தொடர்ந்து இப்பக்கத்தில் பதிவேற்றப்படும்

 

Class - 1

 

Class - 2

 

Class - 3

 

Class - 4

 

Class - 5

     

 

Class - 6

 

Class - 7

 

Class - 8

 

Class - 9

 

 

 


blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)