புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி எய்திய மாணவ மாணவிகளுக்கு பாராட்டு விழா

 

வாமி நிறுவன சிறுவர்கள் பராமரிப்பு பிரிவு, ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி எய்திய மாணவ, மாணவிகளை கௌரவிக்கும் முகமாக பாராட்டு விழா ஒன்றை ஒக்டோபர் 22ஆம் திகதி நடாத்தியது. கொழும்பு தபால் தலைமை கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்ற இவ்விழாவில் வாமி நிறுவனத்தின் பராமரிப்பின் கீழ் உள்ள 13 மாணவ, மாணவிகள் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

மேல்மாகாண தமிழ் பிரிவு உதவி கல்விப் பணிப்பாளர் ஏ.பீ.எம். அலவி பிரதம அதிதியாகக் கலந்துகொண்டார். இலங்கை வாமி நிறுவன பணிப்பாளர் அஷ்ஷைய்க் உமர் இத்ரீஸ் மற்றும் வாமி சிறுவர் பராமரிப்பு பிரிவின் பொறுப்பாளர் அஷ்ஷைய்க் அப்துல் ஹபீழ் ஆகியோரும் இதில் கலந்து சிறப்பித்தனர். 


விழாவின் இறுதியில் பிரதம அதிதியும் வாமி பணிப்பாளரும் சித்தி எய்திய பிள்ளைகளுக்கு நினைவுச் சின்னத்தையும் பரிசில்களையும் வழங்கி வைத்தனர்.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)