Events

ஸூரதுல் ஹுஜ்ராத்- தப்ஸீர் வகுப்பு

 ஸூரதுல் ஹுஜ்ராத்- தப்ஸீர் வகுப்பு

dr.saeed in emabassy

வாமி தம்மாம் காரியாலய உயர் அதிகாரிகளின் வருகை

வாமி நிறுவனத்தின் கிழக்குப் பிராந்தியத்துக்கு பொறுப்பான கலாநிதி அஹ்மத் பின் அல் உவைஸின் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் இலங்கை வாமி நிறுவனத்துக்கு கடந்த மே மாதம் இரண்டு நாள் விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டனர்.

the gap

இடைவெளி The Gap - குறுந்திரைப்படம்

வாமி நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட இடைவெளி (The Gap) எனும் குறுந்திரைப்பட வேலைகள் யாவும் நிறைவுபெற்றுள்ளது. மிக விரைவாக இதனை வெளியிடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்ன.

kafila-2

DA'WA TOUR

The Da’wa unit of WAMY successfully conducted a Da’wa Tour on the 31st of March and 1st of April to the Kurunegala region.


kafila-1

தஃவா சுற்றுலா

வாமி நிறுவனத்தின் தஃவாப் பிரிவு இரண்டு நாள் தஃவாச் சுற்றுலா ஒன்றை மார்ச் 31 மற்றும் ஏப்ரல் 1 ஆம் திகதிகளில் வெற்றிகரமாக நடாத்தி முடித்து. இச்சுற்றுலா அஷ்ஷைய்க் ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபிழின் தலைமையில் வாமியின் பிரதிப் பணிப்பாளர் கலாநிதி எச்.எல்.எம். ஹாரிஸின் வழிகாட்டலில் குருநாகல் பிரதேசத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 

You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)